Priser

Lägenhet 1 – Eagle
Huvudsäsong
01/06 – 31/10
Bisäsong
01/11 – 31/05
Per vecka *
4.900,- SEK
4000,- SEK
1Person/natt
2Person/natt
3Person/natt
4Person/natt
 700,-  SEK
 950,-  SEK
 1200,- SEK
1450,-SEK
650,-  SEK
900,-  SEK
1150,-SEK
1400,-SEK
Lägenhet 2 – Albatross
Huvudsäsong
01/06 – 31/10
Bisäsong
01/11 – 31/05
Per vecka *
5.800,- SEK
4.900,- SEK
1Person/natt
2Person/natt
3Person/natt
4Person/natt
800,-  SEK
1050,-  SEK
1300,- SEK
1550,- SEK
700,-   SEK
950,-   SEK
1200,- SEK
1450,- SEK
Affärsvillkor
När blir bokningen bindande?

  • Bokningen är bindande så snart Old Garden Apartments har skickat ut en bokningsbekräftelse till gästen och när gästen har betalat bokningsavgiften.

Betalningsvillkor:

  • Bokningsavgiften (50% av hyran) skall erläggas senast 14 dagar från att ni erhållit en reservationsbekräftelse via bankgiro.
  • I den utannonserade hyran är bokningsavgiften redan inkluderad och inkluderar 25% moms.
  • Resterande hyresbelopp skall betalas 1 månad förre ankomstdagen den betalas in på ett i bokningsbekräftelsen angivet bankgiro konto. Bankens transaktionskostnad betalas av hyresgästen. Valet av betalalternativet ligger endast hos värden.
  • Bokningar som görs 1-4 veckor innan ankomst skall hela beloppet betalas snarast möjligt via bankgiro.
  • Bokningar som görs 1dag- 1vecka innan ankomst skall betalas kontant vid ankomst.
  • Svenska företagskunder kan på begäran betala via faktura.

Vad händer om ni inte betalar i tid?

  • Om bokningsavgiften inte betalas i tid (inom 14 dagar från att ni erhållit en reservationsbekräftelse) annulleras er bokning. Vänligen kontakta Old Garden Apartments om ni inte har fått en information eller reservationsbekräftelse efter 48 timmer efter bokningstillfället. Kontrollera ert spam-filter efter meddelanden från Old Garden Apartments.
  • Om resthyran inte betalas ses det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna för avbokning, se ”avbokningsregler”

Avbokningsregler:

  • Avbokning skall ske skriftligen/via mail till Old Garden Apartments.
  • Old Garden Apartments bekräftar avbokningen skriftligen/via mail till er.
  • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst betalas enbart bokningsavgiften.
  • Vid avbokning mindre än 30 dagar före avtalad ankomst betalas både bokningsavgiften samt 100% av resterande belopp(hyran).
  • Vid avbokning av reservationer som är gjorda 1dag-1vecka före ankomst förbehåller vi oss rätten till att fakturera den uteblivna hyran.

Vad händer om jag vill boka om

  • Vid ombokningar senast 40 dagar före avtalad ankomstdag tar vi ut en ombokningsavgift på 500 kronor. Vid ombokningar senare än 40 dagar före avtalad ankomstdag gäller ovan angivna avbokningsregler.

Hyresgästens skyldigheter:

  • Ni försäkrar att ni vid bokningstillfället är myndig och över 18 år.
  • Ni skall vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för det hyrda objektet.
  • Ni ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös eller ej.
  • Ni får inte använda semesterbostaden till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och ni får inte låta fler personer eller husdjur övernatta i semesterbostaden eller på tomten, än vad som angivits vid bokningstillfället.
  • Rökning inomhus är förbjuden, om det inte uttryckligen tillåts i annonsen och bekräftelsen. Om ni inte följer förbudet står ni för kostnaden av röksaneringen.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:

  • Old Garden Apartments har rätt att träda ifrån hyresavtalet om semesterbostaden inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller Old Garden Apartments kunnat förutse eller påverka. Ni får i sådant fall snarast möjligt tillbaka vad ni har betalat, med avdrag för den nytta ni haft av semesterbostaden.